Missió

La missió és el concepte que defineix la raó de ser, la finalitat i el propòsit fonamental que s’ha d’assolir davant dels diferents grups d’interès.

La missió de DES-SED

Promoure el desenvolupament emocional de cara a augmentar el benestar personal i social.  Conscienciar a la societat sobre la necessitat de ser emocionalment més intel·ligents per tal que la nostra empremta emocional sigui el màxim de positiva, per nosaltres i pels qui ens envolten.

Visió

La visió consisteix en una projecció, una imatge de futur a llarg termini.

La visió de DES-SED

Transformar la societat través de les persones, fent-les emocionalment més intel·ligents, amb l’objectiu de crear entre tots un món més compassiu, alegre, satisfet, just, lliure, respectuós, harmoniós, comprensiu i empàtic.

L’actuació de DES-SED es basa en els nostres valors identificatius, guies d’actuació i conviccions.

Valors

Entre el conjunt de valors destaquen la qualitat, responsabilitat, eficiència, professionalitat, compromís, honestedat, integritat, talent, vocació de servei i confiança. La vocació per servir la societat s’assenta sobre aquests valors.